Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Προτεινόμενες ειδικότητες ΙΕΚ Σερρών με μια σύντομη τεκμηρίωση

Γράφουν οι:
-Σταματούρος Σταύρος, Οικονομολόγος(Msc), εκπαιδευτικός, 

-Μασλαρινός Αθανάσιος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Κ. Μακεδονίας , εκπαιδευτικός

Ο επιχειρηματικός κόσμος και οι σχετικοί φορείς θα καλοδεχτούν και θα στηρίξουν αυτές τις ειδικότητες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2010 – 2011 ΣΤΟ ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ
Το ΙΕΚ Σερρώνείναισήμερα έναδυναμικό εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης.
Φοιτούν 240σπουδαστές,εργάζονται 140εκπαιδευτές και απασχολούνται περίπου 20 εκπαιδευτικοί ως διοικητικό προσωπικό (στοιχεία 2009).
Στα εκπαιδευτήριάτου(Σερρών, Σιδηροκάστρου και Ν. Ζίχνης)λειτουργούνή λειτούργησαν κατά την προηγούμενη χρονιά οιειδικότητες: Πληροφορικής, Λογιστηρίου, Μαγειρικής, Δομικών έργων Νοσηλευτικής, Δασικής προστασίας, Αυτοματισμού, Αερισμού-κλιματισμού, Τεχνικού οχημάτων, Κομμωτικής, Αισθητικής.
Πρόσφατα με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους επιχειρήθηκε να εισαχθούν μεταξύ άλλωνκαι οι ειδικότητες: Υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (Catering), Τεχνικός αρδεύσεων και Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων..
Η προτίμηση όμως των νέων ήταν αρνητική προς αυτά τα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να μην συγκροτηθούν τμήματα και να μην δημιουργηθούν αυτές οι ειδικότητες.
Η ανταπόκριση αυτή αποδεικνύειτην εσφαλμένη επιλογή του ΟΕΕΚ για τις ειδικότητεςστις Σέρρες κατά το έτος 2010 – 2011 με αποτέλεσμα να στερηθεί η περιοχή εξειδικεύσεις, αρκετοί νέοι να μην καταρτισθούν και το τοπικό ΙΕΚ να στερηθεί εύρος λειτουργίας και δυνατότητες προσφοράς απασχόλησης προς την τοπική κοινωνία-αγορά εργασίας.
Κατά την άποψή μας ητοπική αγορά απαιτείειδικότητεςαπό
τοντουριστικό κλάδο, τον τομέα της υγείας (φυσικοθεραπεία),τη δημοσιογραφία,την παραγωγή κοσμήματος, την ενέργεια, τα απορρίμματα, τις επικοινωνίες.
Οι ανωτέρω ειδικότητες συνδέονται, με αντίστοιχουςεπιχειρηματικούςκλάδους που είναι σε ανοδική τροχιάστις Σέρρες και σύγχρονες αναγκαιότητες.
Για την περαιτέρω ανάπτυξή τους είναι απαραίτητηη ύπαρξη εκπαιδευμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού,κυρίως νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.
Η ανάγκη αυτή δεν ικανοποιείται σήμερα από τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης που υφίστανται στο Νομό.
Ο επιχειρηματικός κόσμος και οι σχετικοί φορείς θα καλοδεχτούν και θα στηρίξουν αυτές τις ειδικότητες.
Το ΙΕΚ μπορεί να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση με τη δημιουργία αυτών τωνειδικοτήτων και το ερώτημα που διατυπώνεται είναι με ποιες διαδικασίες, μελέτες και διαβουλεύσεις ο ΟΕΕΚ προχωρά στην επιλογή ειδικοτήτων για τις τοπικές κοινωνίες.
Στη συνέχεια, παραθέτουμε τις ανωτέρω προτεινόμενες ειδικότητες με μια σύντομη τεκμηρίωση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΚΣΕΡΡΩΝΑ. Ειδικότητες ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α1. Προτεινόμενες ειδικότητες
Υπάλληλος τουριστικού γραφείου,Υπάλληλος τουριστικού πρακτορείου, Ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών, Υπεύθυνος υποδοχής και φιλοξενίας.
Α2. Τεκμηρίωση
ΟΝ. Σερρών έχει στραφείπρος τηντουριστική ανάπτυξη δεικνύονταςανερχόμενηξενοδοχειακή επιχειρηματικότηταμε ίδρυσηνέων ξενοδοχείων μεγάλης δυναμικότητας και φιλόδοξων business plans στον νομό.
Αρκετάτουριστικάγραφεία δραστηριοποιούνται στην Σερραική αγορά καταγράφοντας σημαντική δραστηριότητα.
Οι ανάγκες σε εξειδικευμένοπροσωπικό είναι προφανείς και απαιτούνται εκπαιδευτικές δομές που θατο υποστηρίξουν καθώς η υπάρχουσα πρόσβαση εκπαίδευσης είναι μόνοΕΠΑΣΑγροτουρισμού
Β. Ειδικότητες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
Β1. Προτεινόμενεςειδικότητες
Τεχνικός κοσμήματος παραγωγής, Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος, Τεχνικός σχεδιασμού κοσμήματος
Β2. Τεκμηρίωση
Την προηγούμενη δεκαετία οι Σέρρες ήτανη 3η δύναμη σε παραγωγή κοσμημάτων σε όλη την Ελλάδα. Κατείχε την 1η θέση αναλογικά με τον πληθυσμό της, με την ύπαρξη70εργαστηρίων.
Ο κλάδος δημιούργησε θέσεις εργασίας και προέβαλε την πόλη των Σερρών και γενικότερα τον Νομό.
Το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοϊας (ΕΛΚΑ) που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 5 Δεκεμβρίου 1999 χάρισε στην πόλη των Σερρών την ονομασία ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΥΠΟΛΗ.
Η επαναφορά του σερραϊκού κοσμήματος στο προσκήνιο έχει οριστεί ως προτεραιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Νομαρχία πραγματοποίησεσυσκέψεις στο προηγούμενο έτος, με τησυμμετοχή των κατασκευαστών και εμπόρων κοσμημάτων των Σερρών και διερευνάτρόπους ενίσχυσης και προβολής των προϊόντων τους, ώστε σε μια εποχή σκληρού ανταγωνισμού, να αποκτήσει ξανά το σερραϊκό κόσμημα τη θέση που του αξίζει.
Γ. Ειδικότητες ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γ1. Προτεινόμενεςειδικότητες
Βοηθός φυσικοθεραπείας σε ιαματικά λουτρά, Υπάλληλος εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
Γ2. Τεκμηρίωση
Σχετικά μεγάλος αριθμός ιδιωτικών εργαστηρίων φυσικοθεραπείαςδραστηριοποιείται στο νομό.
Αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργούντμήματα SPA και επίσης αρκετές μονάδεςεκμεταλλεύονται φυσικές ιαματικέςπηγές.
Η ζήτηση είναι ανερχόμενη.Καταγράφεταιπροτίμηση από κατοίκους του νομού και επισκεψιμότητα από άλλους νομούςστα πλαίσια και τηςτουριστικής ανάπτυξης.
Δ. Ειδικότητες ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Δ1. Προτεινόμενες ειδικότητες
Δημοσιογράφοι συντάκτες και ρεπόρτερς,Ηχολήπτης, Εικονολήπτης, Σκηνοθέτης, Αθλητική δημοσιογραφία, Τεχνικός λήψης φωτογραφίας.
Δ2. Τεκμηρίωση
Ηπαρουσία του ηλεκτρονικού τύπου με την ύπαρξη και λειτουργία 5 μεγάλων τοπικών τηλεοπτικών σταθμών και ενός διαδικτυακού είναι σημαντική καθώς διαπιστώνεταιαξιόλογη τηλεθέαση, από το τοπικό κοινό.
Κυκλοφορούν 7-8 καθημερινές τοπικές εφημερίδες , λειτουργούν αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί καθώς και αρκετές ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου.
Ε ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ )
Η πράσινη ανάπτυξη κερδίζει συνεχώς παγκοσμίως έδαφος. Το στοίχημα αυτό μπορούμε να το κερδίσουμε με καλώς καταρτισμένο προσωπικό, μέρος του οποίου μπορούμε να καταρτίσουμε στο ΙΕΚ Σερρών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΛΟΓΗ, ΧΥΤΥ)
Δεδομένου ότι στο Νομό Σερρών εντός του έτους 2010 θα λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ είναι προφανώς αναγκαίο το ανθρώπινο καταρτισμένο προσωπικό.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ/ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Για τους προηγούμενους λόγους θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και οι δύο παραπάνω ειδικότητες.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τέλος η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών ανοίγει την προοπτική και αυτής της ειδικότητας

Δελτίο ειδήσεων 17-1-2019

1»ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ 2»ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 3»ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ...