Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2012-2014 και οι Σέρρες

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 1.874.590 κατοίκους με πολυπληθέστερη την Μητροπολιτική Ενότητα ( Νομός) Θεσσαλονίκης με 1.104.460 κατοίκους (59%) και μετά την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών με 176.050 κατοίκους (9,4%). Η Περιφέρεια παράγει το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ΑΕΠ έναντι 43% της Περιφέρειας Αττικής. Ενδοπεριφερειακά η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης παράγει το 65% και ακολουθούν η Ημαθία, Σέρρες και Πέλλα με 6,8-6,5% του περιφερειακού ΑΕΠ. Ενώ στην Περιφέρεια συνολικά η συμμετοχή του κάθε παραγωγικού τομέα στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΑΠΑ είναι 4,3% - 19,4 % - 76,3 % στον πρωτογενή-δευτερογενή-τριτογενή τομέα, στις Σέρρες είναι 30% - 20 % - 50 % αντίστοιχα.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη

Σειρά συναντήσεων με τις Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ξεκίνησε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Ιωάννης Μωυσιάδης με σκοπό την ενημέρωση για την πορεία της Π.Ε. Σερρών κατά το 2011, πρώτο έτος λειτουργίας του Καλλικράτη και την αλληλοενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα και τις προοπτικές της κάθε Διεύθυνσης.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας παρουσία του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου κ. Αθανασίου Μπασδάνη, ενώ η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών παρουσία του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου κ. Αθανασίου Μασλαρινού.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Ψάχνοντας ελπίδα…

Υπάρχει ελπίδα; Ο Έλληνας ήταν, είναι και θα είναι ευρηματικός. Μεγαλούργησε σε δυσκολότερες εποχές, μετά από πολέμους και καταστροφές. Δημιουργεί σπουδαία πράγματα όταν βρίσκεται σε υγιή συστήματα….Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμεάλλα μεγάλα κεφάλαια για τον τόπο, όπως, η ναυτιλία και ο τουρισμός, θεωρούμε, πωςο πρωτογενής τομέαςμπορεί να βοηθήσει σε πρώτο χρόνο. Ωστόσο, αυτό για να γίνει, χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία και να ληφθεί μια σειρά μέτρων, που όπως φαίνεται το σημερινό Ελληνικό κράτος δεν δύναται να πάρει, αφού έχει απολέσει πλήρως τον προσανατολισμό του.