Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά την εκλογή στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Από το "Ελεύθερο Βήμα των Σερρών"