Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Νέα πολιτιστική χρονιά για την αδελφότητα μικρασιατων Ν. Σερρών "Ο Άγιος Πολύκαρπος"