Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Στις Σέρρες η 2η "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ" από τα Ιδρύματα Κ. Αντενάουερ (Konrad-Adenauer) και Κ. Καραμανλή