Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Σέρρες PALSO, έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου 2014


Σέρρες PALSO, έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου 2014 με παράλληλες ομιλίες. ενημερώσεις