Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Τίμησαν τους προστάτες τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Σερρών