Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Ομιλία στο ΤΕΙ Σερρών στην ημερίδα «Βιωματικός και Αειφόρος Τουρισμός»
Διαβάστε την ομιλία....


Με περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, πάνω από 6.000 νησιά, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διακοπές. Προσφέρει, εκτός από ήλιο και θάλασσα, ελκυστικές προτάσεις για θεματικό τουρισμό όλο τον χρόνο. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, όπως η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, η φυσική ομορφιά του τόπου και η γεωγραφική ποικιλομορφία προσελκύουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας, αφενός ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς, αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών.
Πιστεύοντας σε αυτή τη δύναμη της τουριστικής οικονομίας, αλλά πρώτα από όλα στο τουριστικό προϊόν του τόπου μας, κάποιοι, λίγοι στην αρχή, ευτυχώς πολλοί περισσότεροι στη συνέχεια, ξεκινήσαμε έναν ακατάπαυστο αγώνα με όλα τα μέσα που διαθέταμε κατά καιρούς προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να εδραιώσουμε στη συνείδηση των ταξιδιωτών την Π.Ε. Σερρών ως ελκυστικό προορισμό. Έτσι συμβάλλαμε αρκετά ώστε οι περίπου 500 κλίνες που υπήρχαν το 1996 να υπερβαίνουν σήμερα τις 2500 και κάποιες φορές να μην επαρκούν.
Γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περιοχής μας αναζητήσαμε, μεταξύ άλλων, και την πιο ουσιαστική και στοχευόμενη αγορά τουρισμού. Έτσι φτάσαμε στη συνεργασία με το GEOROUTES
Τι είναι όμως το GeoRoutes
Το GeoRoutesCulturalInstituteείναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου τα θεματικά οδοιπορικά πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα τελούν υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCOκαι αποσκοπούν στην ανάδειξη της ‘άλλης’ Ελλάδας, στην προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς και στη συμβολή για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω προγραμμάτων Εθελοντισμού & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Αειφορία & Ανάπτυξη
Από ιδρύσεως τους τα GeoRoutes, μέσω του πυλώνα ΙΙΙ έχουν εισάγει στην αποστολή τους την κοινωνική διάσταση, ως προαπαιτούμενο για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν θεσπίσει τα παρακάτω προκειμένου να εφαρμόσουν τη δική τους στρατηγική Εθελοντισμού και Κοινωνικής Ευθύνης:
1. Προσδιορίσαμε τον ρόλο του ‘ενεργού’ ταξιδιώτη
Ο ταξιδιώτης των GeoRoutesδεν είναι απλός παρατηρητής, αλλά συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει εθελοντικά να συλλέξει υλικό άξιο προβολής, να καταγράψει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να υποβάλει τις δικές του ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση πραγμάτων των τόπων που επισκέπτεται.
2. Θεσπίσαμετο Geo Routes Cultural Heritage Festival
Εκδήλωση που αποσκοπεί στην έκθεση των πεπραγμένων κάθε διετίας, για την παρουσίαση ψηφιακού υλικού και εκθεμάτων, άξιο προβολής από τις γωνιές της ‘άλλης’ Ελλάδας.
3. Προτείνουμε την ‘Υιοθεσία’ Οδοιπορικών
Προσκαλούμε Φορείς ή Επιχειρήσεις που έχουν ενδιαφέρον να συνδράμουν την Κοινωνία, τον Πολιτισμό ή το Περιβάλλον, να υλοποιήσουν για το προσωπικό τους οδοιπορικά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και σε συνάρτηση με δράσεις εθελοντισμού να παράξουν ωφέλιμο έργο.
4. Θεσμοθετήσαμετο CSR Excellence by ΕΕΕ UNESCO
Μία σημαντική και τιμητική διάκριση που παρέχεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unescoκαι αφορά τους Φορείς ή τις Επιχειρήσεις, οι οποίοι προέβησαν σε σημαντικό έργο δράσεων εθελοντισμού και Κοινωνικής Ευθύνης για τον πολιτισμό, την κοινωνία ή το περιβάλλον.5. Εισάγαμε τον ρόλο τωνGeoAmbassadors
Επιλέγουμε πρόσωπα με διάθεση προσφοράς στον τόπο που ζουν και εργάζονται, τα οποία ως επί το πλείστον προέρχονται από μαζικούς φορείς. Η γνώση και η εμπειρία τους διευκολύνει στις βιωματικές εμπειρίες των επισκεπτών με τα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας.
6. Θέσαμε προς υλοποίηση τα οδοιπορικά στη χαμηλή & μέση τουριστική περίοδο
Αναγνωρίσαμε το όφελος της συνεισφοράς στην οικονομική δραστηριότητα ενός τόπου, όταν ο επισκέπτης βρίσκεται εκεί, την περίοδο που η κοινωνία έχει ανάγκη πραγματικής στήριξης.
7. Δημιουργούμε οδοιπορικά στην ‘άλλη’ Ελλάδα
Στοχεύουμε στους μη προβεβλημένους τόπους και στο μοναδικό ανθρώπινο κεφάλαιο που θα συναντήσει κάποιος εκεί. Εμπλουτίζουμε τους μύθους και τους θρύλους των προορισμών και προσπαθούμε να αναδείξουμε την πολιτισμική τους αξία.
8. Τεκμηριώνουμε Ακαδημαϊκά τη στρατηγική μας
Το μοντέλο win-win-winτου Δρ. Λεωνίδα Παπακωνσταντινίδη αποτελεί εξέλιξη της θεωρίας win-winτου νομπελίστα JohnForbesNash, με εισαγωγή του 3ου winτο οποίο αναφέρεται στην συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, και που έχει υιοθετηθεί από την Διεθνή Κοινωνιολογική Ένωση (InternationalSociologicalAssociation)
Όλες αυτές οι προϋποθέσεις θεωρήσαμε ότι αρμόζουν κατάλληλα στην περιοχή μας και μαζί με το GEOROUTESπροχωρήσαμε σε:
1.- Συγκεκριμενοποίηση-αισθητοποίηση του τουριστικού προϊόντος του νομού μας αφού:
●Καθορίζονται συγκεκριμένες διαδρομές-οδοιπορικά, με συγκεκριμένα σημεία αναφοράς-σταθμούς
●Σε κάθε σταθμό υπάρχει διαπιστευμένος πάροχος για ξενάγηση-ενημέρωση ή παροχή υπηρεσιών ή αγαθών
●Υπάρχει διαπιστευμένος συνοδός της ομάδας των 2,4,6,20,30+ ατόμων
●Μετακίνηση με ΙΧ ή minibus 9 θέσεων ή jeep 4Χ4 ή λεωφορείο
2.- Σημαντικότατη είναι η Αιγίδα της Unesco
●Τα GeoRoutesτελούν υπό την αιγίδα της Unescoκαι ως εκ τούτου πληρούν κριτήρια και προϋποθέσεις
●Το Οδοιπορικό πρέπει να περιλαμβάνει και πολιτισμικά στοιχεία, είτε μέσα από μνημεία πολιτισμού ή της φύσης , είτε μέσα από βιωματικές πολιτιστικές εκδηλώσεις●Η σοβαρότητα και η συνέπεια εκτέλεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο3.- Η κοστολόγηση των Οδοιπορικών είναι επίσης βασικός παράγοντας. Έτσι,
●Το κάθε οδοιπορικό, από τη στιγμή έναρξής του , μέχρι την ολοκλήρωσή του, είναι πλήρως κοστολογημένο από τα GeoRoutes. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται και πωλείται στο δυνητικό πελάτη
●Ο πελάτης αρκεί να το αναζητήσει και να το «κλείσει». Από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι τωνGeoRoutesμέσω των διαπιστευμένων συνεργατών τους
4.- Εγγύηση αποτελούν τα Μνημόνια Συνεργασίας-Συμφωνητικά ( Συμβάσεις) Συνεργασίας
●Συνάπτονται Μνημόνια ή Συμβάσεις συνεργασίας ( ανάλογα με την περίπτωση), μεταξύ των GeoRoutesκαι:
α) Θεσμικών Φορέων ( ΠΕ, Δήμοι)
β) Φορέων-Συλλόγων ( πχ Ορειβατικοί, φυσιολατρικοί σύλλογοι κλπ)
γ) Επαγγελματιών ( πχ εστιατόρια, ξενοδοχεία, υπαίθριες δραστηριότητες κλπ)
Έτσι εξασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο, συντεταγμένο, οργανωμένο και συνεπώς επιτυχημένο Θεματικό Πολιτιστικό Οδοιπορικό
5.- Marketing-Sales-Promotion-Communication
Tα οδοιπορικά εμφανίζονται στον ιστοχώρο των GeoRoutesγια τον κάθε δυνητικό επισκέπτη
●Οι πάροχοι διασυνδέονται ( Link ) με το siteτων GeoRoutes
Topromotionτων Οδοιπορικών θα γίνεται, εκτός των άλλωνκαι μέσα από όλους τους δυνατούς και εφαρμοζόμενους τρόπους προβολής και διαφήμισης, που εφαρμόζει η Διοίκηση ( εκθέσεις, άμεση-έμμεση διαφήμιση κλπ)
●Το bookingθα γίνεται ηλεκτρονικά με τον τρόπο πχ που γίνεται το κλείσιμο δωματίου σε ένα ξενοδοχείο, ή η εξασφάλιση ενός αεροπορικού εισιτηρίου κλπ
6.- Accreditedoperators
●Η ανάληψη της διαχείρισης του ή των θεματικώνπολιτιστικών οδοιπορικών γίνεται από τουριστικό ή ταξιδιωτικό πράκτορα, ο οποίος επιλέγεται, με βάση αυστηρά κριτήρια, από τα GeoRoutes.
Hευθύνη των ως άνω διαπιστευμένων διαχειριστών ( accreditedoperators) είναι η πιστή εφαρμογή τωνΟδοιπορικών και η μεταφορά των οποιοδήποτε παραπόνων, αγκυλώσεων κλπ στα GeoRoutesγια λήψη μέτρων.
7.- Πάροχοι, σημαντικός κρίκος για την επιτυχία
●Ο πάροχος είναι το διαπιστευμένο πρόσωπογια ξενάγηση-ενημέρωση ή παροχή υπηρεσιών ή αγαθών, που υπάρχει καταγεγραμμένο σε κάθε σταθμό αναφοράς των προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρω το είδος τουρισμού που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από δράσεις τωνGEOROUTESή παρόμοιων οργανισμών.
Τουρισμός Πόλεων
Ο τουρισμός πόλεων αναφέρεται σε διακοπές τριών ή τεσσάρων ημερών σε μεγάλες πόλεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο επισκέπτης συνδυάζει πολιτισμικές δραστηριότητες με τις αστικές δραστηριότητες που προσφέρει ο κάθε προορισμός. Αποτελεί πηγή τουριστικών εσόδων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, και έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη πολλών πόλεων ανά τον κόσμο.Όμως απαιτούνται παρεμβάσεις και πρακτικές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και που θα τις καταστήσουν πιο ελκυστικές ως τουριστικούς προορισμούς.
Ιστορικός, Θρησκευτικός, Φυσικός και Πολιτιστικός Τουρισμός
Οι Σέρρες είναι πλουσιότατη περιοχή με σπουδαία ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, σημαντικό αριθμό μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, αμέτρητους χώρους φυσικού κάλλους καθώς και πολλές εκκλησίες, μοναστήριακαι σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που τοποθετεί το νομό μας στις πρώτες θέσεις των προορισμών με ιστορική και πολιτισμική σημασία.
Ιαματικός Τουρισμός
Η συνεχής παροχή υψηλής ποιότητας ιαματικής περίθαλψης με ανταγωνιστικές τιμές σε φιλόξενο περιβάλλον, οδήγησε στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, ο οποίος για πολλές χώρες αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος και συμβάλει ενεργά στην οικονομική τους ανάπτυξη.Να σημειώσουμε πως η περιοχή μας διαθέτει τρεις σημαντικές ιαματικές πηγές – Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Άγκιστρο- σε πολύ κοντινή απόσταση
Συνεδριακός Τουρισμός 
Η αγορά του Συνεδριακού Τουρισμού είναι εξέχουσας σημασίας για την Οικονομία ενός τόπου, τόσο για την Προστιθέμενη Αξία που δημιουργεί, όσο και για την εξαιρετική συμβολή της σε άλλες μορφές τουρισμού, εισάγοντας έναν σημαντικό αριθμό εταιρικών/κυβερνητικών αντιπροσώπων και επαγγελματιών σε μια μεγάλη γκάμα νέων προορισμών, τους οποίους μπορεί αργότερα να τους επιλέξουν για διακοπές αναψυχής. Και σε αυτόν τον τομέα γίνονται θαρραλέα βήματα
Τοπικοί Πόροι - Τοπικά Προϊόντα - Τουρισμός : Τρίπτυχο Ανάπτυξης
Οι Τοπικοί πόροι, τα Τοπικά Προϊόντα και ο Τουρισμός είναιτα τρία Ταυ που συνθέτουν την Ταυτότητα της Ανάπτυξης της περιφέρειας, μέσω της αειφορίας, που οφείλουν να διασφαλίζουν για να αποτελούν βιώσιμες εμπορικές δραστηριότητες στον τουρισμό και την αγροτική οικονομία.
Το σύστημα των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης(ΠΟΠ), Το σύστημα των προϊόντωνΠροστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), εκείνο των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ), η εφαρμογή της μεθόδου της βιολογικής γεωργίαςκαι τα ευρωπαϊκά πρότυπα εμπορίαςπου εξασφαλίζουν ασφαλή και φυσικά τρόφιμα, με μια παραγωγική διαδικασία που σέβεται το περιβάλλον και το φυσικό βιολογικό κύκλο φυτών και ζώων.
Με γνώμονα όλα αυτά, πρώτοι από την ΠΚΜ, δημιουργήσαμε για την Π.Ε. Σερρών 7 πολιτιστικά θεματικά οδοιπορικά, τα οποία καλύπτουν το σύνολο του νομού μας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όλα αυτά όμως, απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας. Ιδιαίτερα στον τουρισμό, όπου καμιά διαφήμιση δεν είναι τόσο καλή όσο το ίδιο το προϊόν ή η προσφερόμενη υπηρεσία. Τα προηγούμενα χρόνια επιλέξαμε τα στερεότυπα, ξεκομμένα από τη δύναμη που περικλείει η απλότητα ή και η πολυτέλεια, όταν συνοδεύεται από τη γνησιότητα της προσφοράς, αντί για την εξαπάτηση. Τώρα, οι διεθνείς τάσεις βλέπουν τον τουρισμό ως ένα μέσο ανταλλαγής βιωμάτων και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και ανθρώπων.
Και η επιτυχία της επικοινωνίας δεν προκύπτει από την αγοραπωλησία μύθων αλλά από το βίωμα του επισκέπτη, την προσωπική του επαφή με τον πολιτισμό που επισκέπτεται.
Κι εδώ, επειδή ουσιαστικά δεν ανήκουμε στον απρόσωπο μαζικό τουρισμό, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους πολιτισμό και υπηρεσίες προσφέρουμε. Και πριν βιαστούμε να απαντήσουμε, ας σκεφτούμε ότι για τον επισκέπτη μιας χώρας ο πολιτισμός δε βρίσκεται στις διαφημίσεις, αλλά στους δρόμους που περπατά, στο φαγητό που γεύεται, στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, στην επαφή με το φυσικό περιβάλλον, με μια λέξη, στην καθημερινότητά μας. Η συνειδητοποίηση αυτής της αλήθειας, ίσως, να είναι πιο καθοριστική για το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε από την εικόνα ενός αντιφατικού προς την πραγματικότητα μύθου

Δελτίο ειδήσεων 17-1-2019

1»ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ 2»ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 3»ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ...