Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Αγροτικές παρεμβάσεις με τον γεωπόνο Αθανάσιο Μπαντή 15-3-2018


Όλες οι τελευταίες χρήσιμες πληροφορίες για:
• την ΕΒΖ και την αποπληρωμή των τευτλοπαραγωγών
• το πρόγραμμα «μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης»
• την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018
• το προσεχές συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ και τις εξελίξεις για τη νέα ΚΑΠ που θα συζητηθούν