Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ της εφημερίδας "ΣΗΜΕΡΙΝΗ των ΣΕΡΡΩΝ" 2014-10-1

κ.κ. Αθανάσιο Μασλαρινό και Παναγιώτη Σπυρόπουλο, περιφερειακούς συμβούλους:Συγχαρητήρια για τον ορισμό σας ως εντεταλμένοι σύμβουλοι…Να είστε παραγωγικοί και δημιουργικοί…Σιδηροκέφαλοι…