Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Διά Βίου Μάθηση Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ( Κ.Δ.Β.Μ.) ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Διαβαθμιδική Συνεργασία Δήμου Σερρών & Π.Κ.Μ/Π.Ε Σερρών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ ΣΕΡΡΩΝ στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ ΣΕΡΡΩΝ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα
απαιτούνται :

1.  Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (διατίθεται στο Κ.Δ.Β.Μ. ΣΕΡΡΩΝ)
2. φωτοτυπία  Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Για  υποβολή αίτησης εγγραφής απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ Σερρών
 ( Δυτ. Θράκης 11 - είσοδος από πάροδο Αβδήρων -  τηλ : 23210  97520 )
κάθε μέρα  09:30 - 11:30  καθώς και Δευτέρα -  Τετάρτη 18:00 - 20:00
Περίοδος υποβολής αιτήσεων  : από Τρίτη 21-10-2014 έως και Τρίτη 4-11-2014 
Τηλ. Επκοινωνίας : 23210 97520-1  & 23213 54500-2
 (Υπεύθυνοι Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: κα Άννα Χατζή & κα Ιωάννα Καλαϊτζή )
(Υπεύθυνοι Διαβαθμιδικής Συνεργασίας: κα Έφη Κώστογλου & κ. Στέφανος Γιαζιτζόγλου ) 
  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας