Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Θεματικό εργαστήριο για την απασχόληση από την Π.Ε. Σερρών και το Ε.Β.Ε. Σερρών


Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, της Δράσης 3: Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, οι Εταίροι της Αστικής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Κοινωνικός Στρυμόνας» διοργαννσαν το 2ο Θεματικό Εργαστήριο με κεντρικό θέμα «Καταπολέμηση Κοινωνικών Διακρίσεων στην Απασχόληση». Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η ενημέρωση των επιχειρηματιών καθώς και εργαζομένων αυτών σχετικά με τις ποικίλες διακρίσεις που ενυπάρχουν στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο του ΤΟΠ- ΕΚΟ «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στον Ν. Σερρών».

Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι φορέων και διακεκριμένων επιχειρήσεων, εξειδικευμένοι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κ.α., οι οποίοι ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κοινωνικής ευθύνης και ισότητας στην απασχόληση. Βασική αναφορά επίσης δοθηκε στα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού.
Με την ολοκλήρωση του Θεματικού Εργαστηρίου χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες επίσημη Βεβαίωση Συμμετοχής.


Το ολοκαύτωμα της Νιγρίτας

Επετειακές Εκδηλώσεις Μνήμης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Ιουνίου στη Νιγρίτα Σερρών, με αφορμή την επέτειο του Ολοκαυτώματος στις 18...