Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ στη στήλη "ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 2015-12-10"


ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 2015-12-10
Ημερομηνία καταχώρησης 10-12-2015 11:12

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 2015-12-10


κ. Αθανάσιο Μασλαρινό, περιφερειακό σύμβουλο Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Εκτιμούμε την καλή διάθεση…Πάντως, όλα κρίνονται «εκ του αποτελέσματος»…