Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Επιμελητήριο Σερρών. Παρουσίαση του έργου "BalancingSupplyandDemandofthe Professional SkillsneededintheInterregionalArea"


Το Τελικό Συνέδριο για την παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του έργου “SKILLSBALANCING” πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/11/2015 από το Επιμελητήριο Σερρών, παρουσία εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, εκπαιδευτικών φορέων της Δια Βίου Μάθησης και των εταίρων του έργου από Ελλάδα και Βουλγαρία.Το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου "BalancingSupplyandDemandofthe Professional
SkillsneededintheInterregionalArea", με το ακρωνύμιο "SKILLS BALANCING", που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» πραγματοποίησε την Παρασκευή 27/11/2015 τoΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (FINALCONFERENCE) με θέμα: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ“SkillsBalancing”»(RESULTS OF THE “SKILLS BALANCΙNG” PROJECT), κατά τις εργασίες του οποίου οι εταίροι του έργου από Ελλάδα και Βουλγαρία παρουσίασαν τις ενέργειες που πραγματοποίησαν κατά την υλοποίηση του έργου, δίνοντας έμφαση στις σημαντικότερες από αυτές και στα αποτελέσματά τους για την επίτευξη των στόχων του έργου, δηλαδή :
ü  Την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διασύνδεσή της με την Αγορά Εργασίας.
ü  Την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τυπικής και άτυπης μάθησης.
ü  Την προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση για τους ενήλικες.
ü  Την ενίσχυση των νέων με νέες δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Αγοράς Εργασίας.
ü  Την  προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της πρόσβασης ή τη διατήρηση στην αγορά εργασίας για τους αποκλεισμένους από αυτήν.
    Τις εργασίες του Συνεδρίου που άνοιξε απευθύνοντας χαιρετισμό καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντας ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Δημήτρης Γιαννάκης, τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Βασίλειος Πάρδας,  Υπεύθυνος Παραρτήματος ΙΜΕ/ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Σερρών (ΟΕΒΕΣ) και Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Σερρών, κο Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, κ. Γιάννης Μπαλίτης, o Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΣ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ και Πρόεδρος του Σωματείου ΤΑΞΙ, κ. Απόστολος  Μπάρμπας, ο Β΄Αντιπρόεδρος της  ΟΕΒΕΣ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ και Πρόεδρος του Σωματείου Υδραυλικών, κ. Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτρολόγων, κ. Δημήτρης Βροντελής, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ζαχαροπλαστών – Μπουγατσοποιών, κ. Ηλίας Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, κ. Αχιλλέας Κέφας, ο κ. Αθανάσιος Μασλαρινός από την Π.Ε. Σερρών. Η παρουσία των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων είχε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι οι μελέτες που εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους εταίρους του έργου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη Βουλγαρία, αφορούσαν τη σύγκριση μεταξύ του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά  την πιστοποίηση προσόντων σε επιλεγμένα επαγγέλματα που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα Σωματεία και Σύλλογοι.  Το «παρών» έδωσαν επιχειρηματίες, καθηγητές από τη Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ, και πολλοί σπουδαστές.