Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Στην Γ.Σ. του ΔΙ.ΚΕ.ΠΡ.Ε. ο Πρόεδρος του "ΟΑΣΙΣ" Αθανάσιος Μασλαρινός

Στην τακτική Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Κέντρων Πρόληψης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 08 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» Π.Ε. Σερρών, Αθανάσιος Μασλαρινός, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. του ΔΙΚΕΠΡΕ.

Το Δίκτυο των Κέντρων Πρόληψης Ελλάδος, το επίσημο πανελλαδικό όργανο των Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης της χώρας συζήτησε για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν σχέση με το θεσμικό πλαίσιο, τον ενιαίο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τη συμμετοχή των Κ.Π. στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και για την δικτύωση των Κ.Π. με τον ΟΚΑΝΑ. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στον προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα, έγιναν τοποθετήσεις εκπροσώπων σε θέματα που αφορούν τα Κ.Π., υπήρξε ενημέρωση για τα οικονομικά του ΔΙΚΕΠΡΕ και για τον απολογισμό δράσεων των Κ.Π. πανελλαδικά.